Nie pozwól, by w twojej umowie znalazła się niedozwolona klauzula

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają pewną swobodę w kształtowaniu umowy o pracę. Zgodnie z prawem zawarte w dokumencie zapisy nie mogą być niekorzystne dla zatrudnionego.
Najlepsze tematy