DM W Investments: Najpewniejszą inwestycją są twarde aktywa

W najbliższym czasie polski rynek giełdowy czeka duża zmienność – uważa Piotr Sawala, prezes Domu Maklerskiego W Investments. Powodem jest niska płynność oraz wysokie wyceny akcji zagranicznych spółek. Nieciekawe są także perspektywy dla obligacji. Wzrost stóp procentowych spowoduje bowiem spadek ich wartości. Dużo atrakcyjniej wygląda natomiast rynek nieruchomości. Obiecujący wydaje się być również rynek funduszy alternatywnych.
– Po pierwsze, jest teraz duża niepewność na rynku kapitałowym, z jednej strony dochodzi do wysokich przecen, a z drugiej strony mamy do czynienia z niską płynnością na rynku polskim. Obroty na polskiej giełdzie – 200–300 mln w skali dnia – to mniej niż 3-godzinne obroty na samych akcjach Citigroup – mówi Piotr Sawala, prezes zarządu Domu Maklerskiego W Investments.
Najlepsze tematy