Wezwanie do zapłaty

Doręczenie przesyłki sądowej, zwłaszcza jeśli stanowi ona pozew czy nakaz zapłaty, jest stresujące dla adresata. Powinniśmy jednak, mimo tego zachować pewne środki ostrożności, tak aby dać sobie szansę na to, by wygrać ten spór w przyszłości.
Przede wszystkim powinniśmy uważnie zapoznać się z pouczeniem, które kieruje do nas sąd. To z niego będzie wynikać, co i w jakim terminie możemy zrobić. Bardzo ważne jest, aby zapamiętać a najlepiej zapisać dzień, w którym otrzymaliśmy tę przesyłkę. Zwykle bowiem będziemy mieli dwa tygodnie na to, aby złożyć sprzeciw, czy też zarzuty od otrzymanego nakazu zapłaty.
Jeżeli nie będziemy w stanie sami poradzić sobie z przygotowaniem takiego pisma do sądu, zawsze możemy zwrócić się do radcy prawnego.