Polityka nie sprzyja wzrostom na warszawskiej giełdzie

Inwestorów w Polsce czeka trudny rok. Z jednej strony gospodarka jest w dobrej kondycji i teoretycznie powinna przyciągać kapitał krajowy i zagraniczny. Z drugiej strony inwestorów niepokoją ekonomiczne pomysły nowego rządu, zwłaszcza przyszłość polsko-niemieckich relacji oraz sektora bankowego. Dlatego lokowanie pieniędzy w polskim rynku akcji wielu może uznać za ryzykowny pomysł, a to nie sprzyja wzrostom na giełdzie.
W Polsce, jak zauważają analitycy, sytuacja inwestycyjna nie jest jednoznaczna. Z jednej strony jest wiele czynników fundamentalnych, które wciąż wyglądają pozytywnie, jak choćby stabilny wzrost PKB czy poziom eksportu. Polska jest też wewnętrznie dużo bardziej stabilna niż wiele innych rynków wschodzących. Stosunkowo dobrze wygląda też poziom zadłużenia.
– Ale oczywiście mamy do czynienia z dużą zmianą polityczną – podkreśla Valentijn van Nieuwenhuijzen, szef działu zarządzania aktywami w NN Investment Partners. – Następny rok będzie kluczowy, by się przekonać, czy nowy rząd nadal będzie prowadził spójną, stabilną politykę makroekonomiczną. Pierwszych kilka tygodni nie nastraja optymistycznie. Nadal więc pozytywnie podchodzimy do Polski, ale jeśli ten wspomniany trend się utrzyma, to w przyszłym roku możemy zacząć ostrożniej traktować wasz kraj.
Najlepsze tematy