A. Ruciński: Obniżenie wiarygodności kredytowej Polski zwiększy koszt obsługi długu. Już zareagował rynek obligacji skarbowych

Obcięcie przez agencję S&P ratingu kredytowego Polski do poziomu BBB+ wywołało odwrót inwestorów od rynku dłużnego. 10-letnie obligacje Skarbu Państwa wyceniane są na poziomie 3,10–3,20 proc., czyli o ponad 20 pkt bazowych więcej niż przed decyzją. Dla budżetu państwa oznacza to wyższe koszty obsługi długu publicznego w przyszłości. Skutki tej decyzji będą więc odczuwalne, nawet jeśli nie miała ona uzasadnienia w pogarszającej się kondycji polskiej gospodarki.
– Bez względu na to, czy zgadzamy się z sensem obniżenia ratingu dla Polski, czy nie, jedno jest pewne – wiele instytucji finansowych działa niejako automatycznie i zgodnie ze swoimi wewnętrznymi wytycznymi oczekuje od papierów wartościowych o gorszym ratingu wyższej stopy zwrotu, co prowadzi do tego, że w przyszłości obsługa zadłużenia będzie wyższa – mówi Adam Ruciński, prezes zarządu BTFG Audit.
W reakcji na obniżenie przez agencję Standard & Poor’s ratingu kredytowego Polski rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o ponad 20 pkt bazowych, osiągając poziom około 3,20 proc. Według danych Ministerstwa Finansów na koniec III kwartału 2015 roku zadłużenie sektora publicznego wynosiło prawie 876,4 mld złotych.
Najlepsze tematy