Wkrótce zostanie wprowadzony zakaz stosowania nieuczciwych praktyk w obrocie usług finansowych

17 kwietnia 2016 roku wchodzą w życie przepisy, które będą zakazywały stosowania misselingu. Dzięki temu wzmocni się rola konsumenta w obrocie usług finansowych. Ponadto ustawodawca nakłada obowiązek prowadzenia ankiety przed skierowaniem do konsumenta produktu.
Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć znaczący wzrost misselingu. Polega on na oferowaniu konsumentom produktów nieadekwatnych do ich potrzeb. W tym roku w kwietniu wchodzi zmiana nowelizacji ustawy o konsumentach i ochronie konkurencji, której głównym celem jest wyeliminowanie zjawiska misselingu. Właściwym przykładem obrazującym sposób jego powstawania jest oferowanie produktu ubezpieczeniowego przy świadomym wprowadzeni konsumenta w błąd.
MondayNews
Najlepsze tematy