Bez likwidacji kopalń nie da się nic zrobić

Stworzenie Polskiej Grupy Górniczej ma sens tylko wtedy, gdy zostaną zlikwidowane najgorsze kopalnie. I wówczas te najlepsze zwiększą wydobycie. W innym wypadku tworzenie PGG nie ma sensu.
Cena węgla kamiennego znów spadła poniżej 45 USD za tonę. Od wielu miesięcy utrzymują się na bardzo niskim poziomie i tym bardziej trudno o argumenty, że z 11 kopalń można stworzyć Polską Grupę Górniczą (na bazie Kompanii Węglowej), która będzie miała szanse na przetrwanie, nawet wówczas, gdy nie zostanie zamknięta żadna kopalnia.
- Bez zamknięcia nierentownych kopalń nie zostanie zlikwidowana nadpodaż węgla na polskim rynku - mówi Bartłomiej Derski z Wysokiego Napięcia.
Najlepsze tematy