Polska kusi inwestorów

Mimo niskich ocen w zakresie stabilności politycznej i społecznej kraju oraz dla przewidywalności polityki gospodarczej to Polska pozostaje na pozycji lidera rankingu państw Europy Środkowo-Wschodniej, preferowanych jako lokalizacje inwestycji przez inwestorów zagranicznych – wynika z 11. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) Na naszym krajem plasują się: Czechy, Słowacja i Estonia.
Najlepsze tematy