W Polsce brakuje jasnych procedur dotyczących wykreślenia wadliwego wpisu z BIK-u

W polskim prawie nie ma odpowiednich procedur, dzięki którym można usunąć błędny lub nieprawdziwy wpis do BIK-u. Naraża to ludzi na brak możliwości uzyskania kredytu oraz ewentualne straty z tym związane. Obroną może być postępowanie sądowe i ubieganie się o odszkodowanie.
Według adwokata Tomasza Tomaszczyka, usunięcie naszego nazwiska z rejestru Biura Informacji Kredytowej (BIK), w przypadku jego bezprawnego lub błędnego umieszczenia, może okazać się dość trudne. W sytuacji, w której został on bezpodstawnie dokonany, należy skontaktować się z bankiem w celu wyjaśnienia sytuacji oraz wykreślenia z BIK-u naszego nazwiska i informacji o niezapłaconym zobowiązaniu.
Najlepsze tematy