Jesteśmy wyjątkowym krajem ze względu na emerytury i renty

Wydatki na emerytury i renty odróżniają Polskę od innych państw naszego regionu Europy. W Polsce są one zdecydowanie wyższe.
FOR przedstawiło najnowszy rachunek od państwa, zawierający wydatki publiczne w Polsce w 2015 r.w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wydatki wzrosły, wynoszą 20 tys. zł na mieszkańca. W wydatkach publicznych największe to te, które są przeznaczane na renty i emerytury. Od dość powszechnych wyobrażeń odbiegają wydatki na administrację publiczną.
Z wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, że do rent i emerytur budżet państwa dopłaca obciążając każdego statystycznego mieszkańca kwotą 6 tys. zł rocznie. Na kolejnych miejscach jest edukacja i służba zdrowia. Po 2 tys. zł rocznie.
W porównaniu do innych państw budżet państwa dopłaca więcej do emerytur i rent. - Dzieje się tak, choć w porównaniu do Czech czy Węgier nie jesteśmy starszym społeczeństwem - mówi Aleksander Łaszek z FOR.
Najlepsze tematy