Młodzież przed wakacjami już rozgląda się za pracą. Trzeba jednak uważać, bo są pułapki z ubezpieczeniem!

Wykonywanie przez dziecko pracy zarobkowej w okresie wakacyjnym może wywołać komplikacje w kontynuowaniu ubezpieczenia zdrowotnego, które mu dotychczas przysługiwało jako członkowi rodziny. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w sprawie tego problemu do Ministra Zdrowia.
Przed nadejściem sezonu letniego uczniowie szkół średnich i studenci rozglądają się za pracą na wakacje. Potem podejmują krótkotrwałe zlecenie w celu zarobkowym lub przystępują do różnego rodzaju staży organizowanych przez pracodawców. Towarzyszy temu na ogół obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.
Najlepsze tematy