Najczęściej popełniany błąd przy podpisywaniu umowy najmu mieszkania

Umowa najmu określa prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego. Daje ona pewność, że wszystko przeprowadzone jest legalnie a w razie sytuacji spornej można zawsze do niej sięgnąć i powołać się na jej zapisy.
W internecie są ogólnodostępne umowy, które pełne są błędów. Umowa powinna np. zawierać cenę najmu i informację, kto pokrywa czynsz administracyjny. Wadą jest stosowanie zapisu o okresie wypowiedzenia w przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony. Okres wypowiedzenia np. trzymiesięczny okres stosujemy wyłącznie w umowach zawartych na czas nieoznaczony.
Najczęściej popełnianym błędem przez klientów jest zawieranie umów na czas oznaczony z zachowaniem terminu wypowiedzenia np dwóch miesięcy. Prawo nie przewiduje takiego rozwiązania. Więcej w materiale wideo.
Najlepsze tematy