Operator telekomunikacyjny nie chce przedstawić ci twojej rozmowy z call center? Może mieć spore kłopoty

Jeśli firma, nie wyraża zgody na udostępnienie klientowi zapisu rozmowy telefonicznej, musi liczyć się z konsekwencją zgłoszenia tego faktu to Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wówczas może on wszcząć postępowanie przeciwko działaniom naruszającym interesy zbiorowe.


Konsumenci często mają problem z otrzymaniem dostępu do rejestrów rozmów z konsultantami, w których brali bezpośredni udział. Są one potrzebne zwłaszcza w przypadku prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego umowy sprzedażowej. Jednak firmy, zazwyczaj nie chcą ich dostarczać klientom. O skali tego zjawiska może świadczyć fakt, że Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec operatorów telekomunikacyjnych w sprawie zakresu i sposobu udostępniania tych nagrań. Zdaniem adwokata Pawła Zounera, problem wynika z braku istnienia odpowiedniej podstawy w prawie telekomunikacyjnym. Mimo to przedsiębiorcy powinni pamiętać, że centralny organ administracji państwowej w każdej chwili może poddać badaniu ich określone zachowanie, również na podstawie innych aktów prawnych, np. przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Najlepsze tematy