Nowe regulacje utrudniają nabywanie nieruchomości przez deweloperów

Ustawa z 14 kwietnia br. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadza daleko idącą nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona zastosowanie do transakcji, których przedmiotem są nieruchomości rolne pomiędzy podmiotami prywatnymi.
Najlepsze tematy