Nieoprocentowane kredyty to bardzo niebezpieczny pomysł

Co stanie się jeżeli NBP obniży stopy procentowe do zera? Doprowadzi to do spadku kursu złotego. Mniej będzie bankructw, ale bardzo rzadkie stanie się rozpoczynanie działalności gospodarczej. Zerowe stopy bardziej osłabiają fundamenty wzrostu gospodarczego niż wspierają koniunkturę. Takie są doświadczenia Zachodu.
Najlepsze tematy