Jak naprawdę maja się banki w Polsce?

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, w pierwszych trzech kwartałach tego roku sektor bankowy zarobił 11,45 mld złotych, czyli o 0,4 procent więcej rok do roku. Jest to przede wszystkim zasługa lepszego wyniku odsetkowego, który urósł o 8,8 procent rok do roku i wyniósł 28,4 mld złotych. Mniej o 5,7 proc. rok do roku banki zarobiły na opłatach i prowizjach. W sumie zysk z tego tytułu sięgnął 9,49 mld złotych.