Najważniejszy dzień dla górnictwa, rządu i związków zawodowych

To będzie wyjątkowo ryzykowna decyzja dotycząca polskiego górnictwa węgla kamiennego. Co zrobi rząd jeżeli związki zawodowe zaprotestują? To co się stanie za kilka dni interesuje też Komisję Europejską. Decyzja dotycząca jednej kopalni zadecyduje o tym co się stanie z górnictwem, to więcej niż spór o kilkadziesiąt milionów złotych.
Ta kopalnia, to "Krupiński", której właścicielem jest JSW SA, spółka notowana na GPW. Jednak to nie chodzi tylko o jej akcjonariuszy.
Najlepsze tematy