Spór o kwotę wolną od podatku. Czy o to chodziło Trybunałowi Konstytucyjnemu?

Decyzje Parlamentu dotyczące kwoty wolnej nie są uproszczeniem systemu podatkowego i nie zachęcają do aktywności zawodowej. Czy o takie właśnie zmiany w systemie podatkowym chodziło Trybunałowi Konstytucyjnemu, gdy orzekał, że kwota wolna musi być podwyższona?
O takich wątpliwościach mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. I podaje przykład kolejnego kraju nastawionego bardzo pro socjalnie, który chce wprowadzić zmiany, ale idące w innym kierunku niż to robi Polska.