Dom na działce leśnej - jak go sprzedać?

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach, która wprowadza prawo pierwokupu nieruchomości leśnych na rzecz Skarbu Państwa. Ustawa ta zmieniła zasady obrotu prywatnymi nieruchomościami leśnymi, a w ramach nowego porządku sprzedaż nieruchomości przebiega dwuetapowo. Najpierw zawierana jest umowa warunkowa – a lasy państwowe mogą skorzystać z prawa pierwokupu – w ustawowym terminie 1 miesiąca od chwili zawiadomienia przez właściwego nadleśniczego.
Najlepsze tematy