Arendarski, KIG: Zakaz pracy dla emerytów zwiększy „szarą strefę”?

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest nieciekawa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z niżu demograficznego, obywateli nie przybywa tylko ubywa – zarówno przez niskie wskaźniki rozrodczości, jak i emigrację do zamożniejszych krajów Europy Zachodniej. Obecnie rynek „ogałaca” się z pracowników, a perspektywy nie napawają optymizmem. W Polsce pojawiły się branże, które bez stałego dopływu pracowników zza wschodniej granicy – głównie z Ukrainy – przestałyby funkcjonować. Przykładem jest branża przetwórstwa rolno-spożywczego, handel detaliczny i wiele innych dziedzin, dlatego należy dbać o odpowiednią ilość pracowników na rynku.
eNewsroom
Najlepsze tematy