Arendarski, KIG: Działania rządu są skierowane przeciwko budowie klasy średniej w Polsce

Każdy rząd dba o budowę klasy średniej w swoim kraju. Właśnie ta klasa jest grupą najbardziej rozwojową, która napędza go oraz jest ważną grupą konsumencką, która wpływa na rynek. W polskiej klasie średniej za dobrze się nie dzieje, ponieważ ostatnie uchwalone prawa bardzo dotykają ją w negatywny sposób. Klasa średnia wskutek wprowadzenia kwoty wolnej od podatku – która jest uzależniona od wysokości zarobków – będzie ofiarą tych zmian
Najlepsze tematy