Węgiel to wyzwanie i szansa

- Polska ma jedną z najniższych emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na mieszkańca. Jednocześnie Polska z punktu widzenia protokołu z Kyoto, dokonała redukcji nie na poziomie 6 proc. ale 30 proc. w tym okresie, kiedy była do tego zobowiązana – mówi Jan Szyszko, minister środowiska.
Najlepsze tematy