Arendarski: Największy sukces 2016 roku? Brak podatku liniowego

Nasza gospodarka ma się dobrze – to najważniejsze co możemy na chwilę obecną o niej powiedzieć. Oczywiście wzrost PKB nie jest wymarzony, ponieważ we wcześniejszych latach wzrost wynosił 6-7% w skali roku. Taki wynik jest już przeszłością, ponieważ Europa i świat rozwijają się wolniej. Przez wiele lat mieliśmy przyzwoite 3%, a w tym roku następuje spowolnienie. Z wyjątkiem dużej części usług, koniunktura nie jest zła i mamy dobre widoki na 2017 rok. Osiągnięcie – w postaci utrzymania wzrostu – należy zaliczyć zarówno poprzedniemu rządowi, jak i obecnemu. Przy wykonaniu budżetu cieszy, że luka budżetowa będzie niższa niż w ustawie budżetowej na 2016 rok. Oszczędności wynikają z opóźnień w wydawaniu unijnych pieniędzy, które wymagają współfinansowania przez budżety centralne i wojewódzkie. Jest to dobra oznaka pewnej oszczędności i nierozrzutności – musimy o tym myśleć ze względu na rosnące obsługiwane zadłużenie, które trzeba będzie w przyszłości oddać.
Najlepsze tematy