Szewczak: Polisolokaty naciągnęły ludzi na 50 miliardów zł. Firmy ubezpieczeniowe chcą oddać jedynie kilka miliardów

Powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości zespół pod kierunkiem Wiceministra Marcina Warchoła ma zająć się sprawą polisolokat. W niedawnym posiedzeniu zespołu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, prawnicy oraz poszkodowani. Problem jest bardzo poważny i toksyczny, ponieważ około 5 milionów osób zostało naciągniętych na 50 miliardów złotych.
Najlepsze tematy