Indie, Indonezja i Kenia szansą dla polskich eksporterów

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w tym roku globalna dynamika handlowa wzrośnie. Polskie przedsiębiorstwa będą mogły aktywniej korzystać z sytuacji międzynarodowej. W przypadku poszczególnych krajów posługujemy się ocenami ryzyka danych gospodarek W ramach tych ocen uwzględniamy czynniki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Dodajemy także nasze doświadczenia płatnicze oraz ocenę klimatu biznesowego, czyli warunki do prowadzenia działalności, dostępność informacji o kontrahentach oraz sprawność odzyskiwania należności w przypadku upadłości firmy.
Najlepsze tematy