Złoty będzie się dalej umacniał?

Sytuacja gospodarcza i w Polsce, i w Europie wygląda bardzo dobrze. Na kontynencie widać w końcu skutki trwającej od dawna polityki niskich stóp procentowych. Dodatkowym bodźcem była poprawa relacji ekonomicznych z Chinami. Czy jesteśmy w przededniu boomu gospodarczego? Jakich poziomów cenowych na głównych parach walutowych możemy się spodziewać?
Najlepsze tematy