Zadłużamy się najszybciej wśród państw UE

W ostatnich dwóch latach dług publiczny spośród państw UE najszybciej rośnie w Polsce. Są kraje, które okres dobrej koniunktury gospodarczej wykorzystują, aby poprawić stan finansów publicznych.
Najlepsze tematy