Wzrost wynagrodzeń stwarza zagrożenia dla polskiej gospodarki

W IV kw. PKB powinien wzrosnąć o ponad 4 proc., pod tym względem będzie to bardzo udany rok dla polskiej gospodarki. Problemem staje się wzrost wynagrodzeń, a ich skutkiem może być szybszy niż zapowiadała RPP wzrost stóp procentowych.