Coraz mniej polskich rodzin żyje w skrajnym ubóstwie

W Polsce obniżył się odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Na przestrzeni 2016 roku niemalże 1/3 rodzin, w których jest przynajmniej troje dzieci wyszła ze skrajnego ubóstwa, w którym była jeszcze rok wcześniej.
Z drugiej strony w tego rodzaju gospodarstwach domowych nadal stwierdza się dosyć wysoki udział zasięgu ubóstwa skrajnego sięgający 18,7 proc. w 2016 roku.

- Analizując wszystkie typy gospodarstw domowych, skrajne ubóstwo w Polsce znacznie obniżyło się przez ostatnie lata, z 7,4 proc. w 2013-2014, poprzez 6,5 proc. w 2015 do 4,9 proc. w 2016 r. - mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej.
Najlepsze tematy