Wynagrodzenia będą nadal szybko rosnąć. Czy padnie rekord?

Grudzień nie zachwycił, ale wyniki polskiej gospodarki w IV kwartale są bardzo dobre. Która z tendencji utrzyma się w tym roku? Przede wszystkim wysoka dynamika wynagrodzeń.
Najlepsze tematy