Prezes Blachotrapezu o szkoleniu kadry i inwestowaniu w pracowników

Nie kojarzę obszaru firmy, w którym nie inwestujemy w pracowników. Dajemy ludziom możliwość szkolenia i kształcimy kadrę - mówi Rafał Michalski, prezes Blachotrapezu.
Najlepsze tematy