Jak się bronić przed telespamem?

Jedną z podstaw ochrony danych osobowych, jest obowiązek informacyjny, który musi być spełniony wobec osoby, której dane są zbierane. W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą (czyli np. w przypadku kupna bazy danych), administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych (czyli np. bezpośrednio po zakupie bazy), oprócz o swojej pełnej nazwie i adresie, również o źródle danych oraz uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8. Ustawy o ochronie danych osobowych tj. prawa do wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.