Czy ZUS może zbankrutować? Co wówczas z naszymi emeryturami?

Obniżenie wieku emerytalnego bardzo niekorzystnie wpływa na wielkość wypłacanych emerytur. Czy ZUS może zbankrutować?
- Takie katastroficzne wizje, które powracają w publicznej debacie, są nieprawdziwe - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). - Reforma z 1999 r. wprowadziła dobrą zasadę, że I filar, czyli ZUS, oparty jest na regule, że wielkość emerytury uzależniona jest od wielkości wpłaconych składek, a wielkość wydatków ZUS wynika z wielkości przychodów ze składek.
Skąd w takim razie deficyt w budżecie ZUS, który trzeba zmniejszać transferami z budżetu państwa? Przyczyn jest kilka.
- To problem wynikający z istnienia "starego portfela" emerytur sprzed 1999 r. i zbyt hojnie wyliczonego kapitału początkowego - mówi ekspert FOR. To także skutek m.in. decyzji politycznych, dotyczących minimalnych emerytur, gdy są one wyższe niż wynikałoby z wielkości zgromadzonych składek.
Najlepsze tematy