Dla kogo nowe zwolnienia podatkowe? Czy Polska zwiększy swą konkurencyjność?

Pomysł, aby uczynić z Polski jedną, wielką specjalną strefę ekonomiczną ma być zrealizowany poprzez wprowadzenie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Sama ustawa została już uchwalona, jednak nadal czekamy na akty wykonawcze.
Najlepsze tematy