Zmiany podatkowe dotyczące darowanego lub dziedziczonego majątku

Od 19 lipca obowiązują przepisy umożliwiające korzystniejsze podatkowo rozliczanie darowanego lub dziedziczonego majątku.
Najlepsze tematy