Obniżając wiek emerytalny zdecydowaliśmy się na przyjmowanie imigrantów

Jeżeli polskie firmy mają się rozwijać, to muszą zatrudniać coraz więcej imigrantów. Wymusza to sytuacja na rynku pracy po obniżeniu wieku emerytalnego.
Najlepsze tematy