Polska będzie płacić najwięcej za energię elektryczną

Polska energetyka zmienia się, ale na razie bardzo powoli. Cały czas bazuje na węglu, który jest najbardziej emisyjnym źródłem energii. Jednocześnie Polska jest podpisana pod polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która penalizuje emisję CO2. Jeżeli surowiec emituje najwięcej dwutlenku węgla, to nasz kraj jest też za to najbardziej karany. Cena energii jest więc tym wyższa, im więcej mamy węgla w miksie. Już do końca tego roku Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej swój plan zmniejszania emisji CO2. Tymczasem dalej nie ma strategii energetycznej. Należy rozstrzygnąć, czy uzupełnimy mix energetyczny za pomocą energii atomowej, czy może farm wiatrowych – które można zbudować szybciej i taniej. Atom z kolei jest stabilny, bo nie potrzebuje magazynów energii do zabezpieczania dostaw w sytuacji kryzysowej.
Najlepsze tematy