Umocnienie złotówki możliwe dopiero pod koniec roku

Większość lokalnych czynników sprzyja polskiej walucie i obligacjom. Największym ryzykiem wciąż jest sytuacja, jaka ma miejsce poza Polską. Do pozytywnych krajowych czynników należy całkiem mocny wzrost gospodarczy. Drugi kwartał okazał się dużo lepszy niż oczekiwano. Spowolnienie gospodarcze w Strefie Euro z pierwszej połowy roku w bardzo niewielkim stopniu wpłynęło na koniunkturę w Polsce. Łączny wzrost PKB w 2018 roku może wynieść 4,8 proc. W najbliższych miesiącach wzrost ten będzie utrzymywać się na poziomie 4,5 proc. Pozytywnie na sytuację naszej waluty wpływać będzie także sytuacja budżetowa. Całoroczny deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok 1,5 proc. PKB. Oznacza to również korzystne, wciąż niskie podaże obligacji. To, co ogranicza potencjał wzrostowy złotówki, to sytuacja zagraniczna. Głównym czynnikiem jest niepewność odnośnie wzrostu w Strefie Euro, wojny handlowe, duża zmienność dolara. Wszystko to wpływa negatywnie na inne rynki wschodzące.
eNewsroom