Polski wskaźnik dobrobytu osłabił się

Spadł wskaźnik dobrobytu polskiego społeczeństwa. Choć nie jest to duża zmiana, to jednak zaskakująca i najwyższa od dwóch lat.