Wielomilionowe spadki z USA dla Polaków: ponad sto spraw rocznie

W tym roku już 118 postępowań spadkowych toczących się na terenie Stanów Zjednoczonych dotyczyło dziedziczenia majątku przez osoby mieszkające w Polsce. Są to wielomilionowe spadki, które bywają wielkim zaskoczeniem.
Najlepsze tematy