Wyższe kary dla firm: wprowadzono dodatkowe sankcje

Podatnicy mieli już czas przyzwyczaić się do obowiązywania klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obowiązuje ona już od połowy 2016 r. Jednak Ministerstwo Finansów uznało, że efekt prewencyjny tych przepisów nie jest wystarczający. I podatnicy mogą unikać opodatkowania, gdyż konsekwencją jest jedynie zapłata podatku, który i tak byłby zapłacony, gdyby konstrukcja nie została zastosowana.
- Najnowszy pomysł przewiduje wprowadzenie nowych sankcji finansowych, które są wysokie, a mogą ulec podwojeniu - mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska, doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Organ może odstąpić od tej sankcji jeśli na podstawie okoliczności oraz faktów można przyjąć, że w momencie dokonywania czynności podatnik pozostawał w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu o zgodności uzyskanej przez niego w danych okolicznościach korzyści podatkowej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej (dobra wiara).
Na ocenę, że podatnik pozostawał w dobrej wierze może wskazywać w szczególności nieprowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub prowadzenie jej w niewielkiej skali, w skutek czego nie można było rozsądnie oczekiwać, że będzie on korzystał profesjonalnych porad dotyczących jej skutków podatkowych.
Dodatkowe zobowiązanie wynosi 40% korzyści podatkowej. Jeśli jednak wydawana jest decyzja w zakresie CIT lub PIT oraz podstawą opodatkowania jest dochód, dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy składników wynikających z tej decyzji.
Stawki te ulegają podwojeniu jeśli:
Podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę);
Nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję
Strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji w zakresie cen transferowych.
Jeśli podatnik osiągnął korzyść wyższa niż 15 mln zł i dodatkowo nie złożył dokumentacji w zakresie cen transferowych stawki ulegają potrojeniu.
Jeśl
Najlepsze tematy