Firmy transportowe zmagają się z problemami cen paliw i zatorów płatniczych

W ostatnich miesiącach obserwuje się dynamiczny wzrost upadłości i restrukturyzacji w branży transportowej, choć sektor ten korzysta z dosyć dobrego otoczenia gospodarczego w Polsce i na rynkach zagranicznych. W pierwszej połowie 2018 roku wzrost gospodarczy w naszym kraju przekroczył 5 proc. r/r. Nasi główni partnerzy – Niemcy – oraz pozostałe kraje Strefy Euro rozwijają się w dosyć stabilnym tempie. W branży transportowej poza tym sprzyjającym otoczeniem makroekonomicznym mamy jednak do czynienia z wieloma innymi czynnikami, które stają na drodze do rozwoju całego sektora i pogarszają sytuację płynnościową firm.
Najlepsze tematy