Spowolnienie gospodarcze czy kryzys? Prognozy na 2019 rok

Gospodarka światowa w ubiegłym roku wciąż przyspieszała. Zdecydowanie był to jednak ostatni okres takiego globalnego wzrostu. W Europie pierwsze sygnały spowolnienia można było obserwować mniej więcej w połowie 2018 roku, a w Stanach Zjednoczonych takie oznaki pojawiają się dopiero teraz. Oznacza to, że poprzedni rok był szczytem cyklu koniunkturalnego – a wkrótce czeka nas globalne spowolnienie. W przypadku Polski spowolnienie będzie oznaczało, że wzrost z 5 proc. w 2018 roku spadnie do ok. 3,5-4 proc. Główne zagrożenia dla naszej gospodarki tkwią poza granicami naszego kraju. Im bardziej pogorszy się sytuacja w Europie i Stanach Zjednoczonych na fali postępujących wojen handlowych między USA a Chinami oraz możliwego twardego Brexitu, tym bardziej odbije się to na Polsce.
Najlepsze tematy