Branża energetyki wiatrowej proponuje coraz niższe ceny

W listopadzie 2018 roku odbyły się kolejne aukcje dotyczące sprzedaży energii z odnawialnych źródeł. Wykazano wysoką elastyczność branży wiatrowej, która zaproponowała tak niskie ceny w dostawie energii elektrycznej, że zdeklasowane zostały wszystkie inne źródła – od konwencjonalnych po OZE. W przypadku elektrowni atomowej próg rentowności osiąga się przy cenie 350 złotych za wytworzoną mWh. Przy nowoczesnych blokach na węgiel cenę tę szacuje się na 320 złotych. Tymczasem podczas aukcji okazało się, że branża wiatrowa proponuję kwotę poniżej 200 złotych. W większości są to firmy z kapitałem zagranicznym. Prawdopodobnie pozyskiwanie finansowania bankowego przez te instytucje jest znacznie łatwiejsze, a w wielu przypadkach nawet zbędne. Podmioty te posiadają kapitał własny. Oprócz tego część takich projektów finansowana jest przy wsparciu rządów państw, z których pochodzą dane podmioty. W Polsce spośród przedsiębiorców budujących rozproszoną energetykę wiatrową nie wygrała żadna rodzima firma.
eNewsroom