Rachunki za energię elektryczną powinny rosnąć jeżeli nie chcemy mieć kłopotów

Ceny energii elektrycznej w Polsce powinny rosnąć, bo tak dzieje się też w Europie. Powinniśmy walczyć z ubóstwem energetycznym, ale chroniąc rodziny o najniższych dochodach, czyli nie w taki sposób, w jaki próbujemy to właśnie robić.
Najlepsze tematy