Jak zakaz handlu w niedziele wpływa na wzrost cen

Inflacja będzie w tym roku wyższa niż w ostatnich dwóch latach. Powinna przekroczyć 2 proc. Na wzrost cen wpływa ograniczenie handlu w niedziele.

Tegoroczny wzrost inflacji związany jest jak dotąd przede wszystkim z cenami ropy naftowej i silnym dolarem.
Najlepsze tematy