Jak będzie wyglądała przyszłość energetyki?

Energetyka rozproszona jest przyszłością energetyki światowej. Powoli kończy się czas koncernów energetycznych w postaci gigantycznych elektrowni węglowych czy atomowych. W zastępstwie pojawia się generowanie energii w systemie rozproszonym. Rozwiązaniem tym są przede wszystkim odnawialne źródła energii. Jednym z nich jest wiatr – szczególnie ten na lądzie, jako najtańsze źródło – chociaż ceny wiatru na morzu również maleją. To także fotowoltaika, która daje ogromne możliwości w rejonach o dużym nasłonecznieniu, które również znajdują się w Polsce. Oprócz tego stosowane są także bloki biomasowe wykorzystujące odpady leśne i rolnicze. Energetyka rozproszona to także energetyka zakładowa. Wielkie fabryki mają swoje elektrownie i mogą sprzedawać nadwyżki prądu i ciepła. Na świecie sektor ten odnotowuje ogromny rozwój. Stopień inwestycji to ponad 300 miliardów dolarów rocznie. Głównie środki te są przeznaczane na odnawialne źródła energii. Oznacza to szansę dla przemysłu, który w przyszłości będzie odczuwał zmniejszone zapotrzebowanie na wytwarzanie części i serwis dla energetyki węglowej. Jej rolę zajmie branża OZE.
Najlepsze tematy