Polska nie zrealizuje unijnego celu OZE. Będzie nas to kosztować miliardy złotych

Wspieranie odnawialnych źródeł energii (OZE) – to część ekologicznej polityki energetycznej, którą prowadzi Unia Europejska. Przy ustalaniu celów unijnych na rok 2020 Polska zobowiązała się wobec Parlamentu Europejskiego, by energia zużywana w naszym kraju chociaż w 15% pochodziła z odnawialnych źródeł. W przypadku niezrealizowania tego celu, Polska będzie musiała zakupić energię ze źródeł odnawialnych z innych krajów. Im bliżej do końca terminu, tym ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Eksperci twierdzą, że na pewno nie uda nam się osiągnąć zamierzonego celu, a kupno energii z innych krajów będzie nas kosztować od 8 do 11 miliardów złotych rocznie.
Najlepsze tematy