Nowe prawo zamówień publicznych to dużo zmian dla przedsiębiorców

- Szykujemy olbrzymią ilość zmian. Skupiamy się tak na etapie przygotowania umowy o zamówienie publiczne, jak i jej realizacji. Nie zapominamy o proceduralnym sposobie wyboru poszczególnych wykonawców. Szykujemy zmiany w każdym z etapów umowy zamówieniowej. Chcemy, żeby dla wykonawców był jak najszerszy dostęp do informacji o zamówieniach, o tym kiedy są planowane zamówienia, jak są wykonywane. Drugi aspekt to uproszczenia proceduralne. Planujemy szereg zmian w postępowaniach, ułatwień zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Trzeci aspekt związany jest z równowagą stron: żeby mieli one w miarę zbliżone pozycje. Czwarta grupa zmian to te związane z realizacją umowy. Przewidujemy płatności zaliczkowe, częściowe, obniżenie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – tłumaczy Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Do tego jedną ze zmian jest skrócenie czasu zwrotu wadium. Powinien od nastąpić wg nowych przepisów do 7 dni od zakończenia postępowania.
INTERIA.TV