Czy w supermarketach wzrosną ceny? TSUE daje zielone światło podatkowi handlowemu

Podatek handlowy, zawieszony ze względu na decyzję Komisji Europejskiej, może wejść w życie na początku przyszłego roku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego Polska wniosła odwołanie po decyzji Komisji, 19 maja wydał wyrok korzystny dla polskiego wnioskodawcy. Podatek handlowy, któremu Komisja Europejska zarzuciła bycie narzędziem pomocy publicznej, może zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Na razie wyrok jest nieprawomocny i każdej stronie przysługuje od niego odwołanie. Jednak jeśli wejdzie w życie, duże sieci handlowe będą musiały zmierzyć się z wyższym opodatkowaniem. Jego skutki dotkną także klientów.
Najlepsze tematy